Karar No : 95/ 2021

K.T. Belediyeler Birliğinin kirasında olan Çağlayan Bölgesindeki  deponu( Ambar) ın kira sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Yürütme Kurulu Ali Alper Toros’un kiranın artırılması yönündeki talepleri değerlendirilmiş olup aylık kira bedelinin hayat pahalılığı da dikkate alınarak 4000 TL  den  4500 TL ye yükseltilmesi koşuluyla sözleşmenin yenilenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 96/ 2021

Av Müjgan Irkadın 6 Kasım 2020 tarihli Hukuk danışmanlığı hizmet alımı sözleşmesi bir yıllık olmakla beraber aynı sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca taraflar yenilememe bildiriminde bulunmadıklarından sözleşme kendiliğine yenilenmiştir. Ekim ve kasım ayları içerisinde Yürütme Kurulu yapılmadığından konunun görüşülmesi bugüne bırakılmış olup bu süre içerisinde Hukuk danışmanlığı hizmetine alınmaya devam edilmiş olup yazılı olarak da sözleşmenin aynı şartlarda olması kaydıyla imzalanması için Belediyeler Birliği Başkanına oy birliği ile yetki verilir.

Karar No : 97/ 2021

Yeni yıla yönelik Yılbaşı hediyesi  ( çanta , ajanda, kalem, çikolata vs) alımının bütçe olanakları çerçevesinde  Başkan tarafından yapılması yönünde yetkilendirilmesine  oy birliği ile karar verilir.

Karar No : 98/ 2021

Yurt dışına gidilmesi veya KKTC ye gelinmesi yönünde gelen davetlerin giderlerinin ve veya harcamalarının karşılanması yetkisinin bütçe olanakları da dikkate alınarak karşılanması yetkisinin başkana verilmesine oy birliği ile karar verilir.

Karar No : 99 / 2021

Emlak Vergisi ile ilgili mevzuatın hayat pahalılığı oranında artırılması yönünde değişiklik yapılması için Maliye ile ilgili Bakanlıktan talepte bulunulması yönünde Başkana yetki verilmesine oy birliği ile karar verilir.

Karar No : 100/2021

Bir addet Ekskavatör ve bir adet D 6 dozer iş makinasının ihale duyurusuna çıkılmış olup bu araçlara kış mevsiminin de geldiğini dikkate alarak Belediyeler Birliğinin ve Belediyelerin acil ihtiyaçları olduğunu dikkate alan Yürütme Kurulu ihale sürecinin devam edebilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna Birlik Başkanı tarafından yazılı müracaata bulunulmasına oy birliği ile karar verilir.

Karar No : 101/2021

Uygulamada AB finanslı projelerin uygulanmasının seçim yasakları kapsamında olmadığı ve uygulanmasına devam edildiği bilinmektedir. TC hibe projelerinin seçim yasakları içinde devam edip edemeyeceği hususunun Yüksek Seçim Kuruluna yazılı olarak sunulması yönünde Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilir.

Karar No: 102/ 2021

Türk Dünyası,  Avrupa Konseyi, MEWA , Kardeş Belediyelerin KKTC yi  ziyaretlerinde  Belediye Başkanlarının  ve Belediyeler Birliğinin zorunlu harcamaları bulunmaktadır. Bu harcamaların karşılanması yönünde bütçe olanakları ve mali durum dikkate alınarak Belediyeler Birliği Başkanının yetkili olmasına oy birliği ile karar verilir. Bu konuda MEWA nın ev sahipliğini yaptığı Girne Belediye Başkanına yaptığı harcamalara karşılık on asgari ücret oranında destek verilmesi yönünde ve bu harcamaların Birlik bütçesinden  karşılanması yönünde K.T. Belediyeler Birliği Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilir.

 

 

 

 

Karar No: 103/ 2021

2020 Mali durum raporunda oluşan 229.29 ( iki yüz yirmi dokuz TL yirmi dokuz kuruş)farkın düzeltilmesi Yürütme Kuruluna bilgi olarak sunulup oy birliği ile karar verilir.

Karar No: 104/ 2021

Bütçe kalemlerinin yetersiz kalmasından dolayı K aşağıda belirtiğimiz şekilde  kalemler arası aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verilir.

  1. İlan Giderlerinden Sigorta Giderlerine 25.000TL ( Yirmi beş bin TL )
  2. İlan Giderlerinden İş Makinesi Giderlerine 32.000 TL ( Otuz iki bin TL)
  3. Geçici İşçi Ücretlerinden Dahili İşçi Ücretlerine 40.000 TL ( Kırk bin TL )
  4. Hizmet Binasından Diğer Alımlara 1500.000 ( Bir milyon beş yüz bin TL)
  5. Olağan Üstü Durum Giderlerinden Diğer KDV Ödemelerine 150.000 TL ( Yüz elli bin TL)

 

Karar No : 105/ 2021

Belediyelerin talep etmiş oldukları malzeme alımlarının ödenebilmesi için 23 Kasım 2021 tarihinde Boskal vadeli hesaptan Koopbank 45535 112649 nolu cari hesaba 600.000 TL ve 12 Ağustos 2021 tarihinde 300.000 TL aktarma yapılmıştır. Bundan sonra yapılacak olan aktarmalar hakkında Birlik Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilir .