Karar No: 62/2020  

Büyükkonuk  Belediyesi’nin oluşturacağı ‘‘BÜYBEL’’ Şirketine K.T. Belediyeler Birliğinin % 1 oranında hisse ile ortak olması hususu gündeme getirilerek tartışıldı ve K.T. Belediyeler Birliğinin % 1 oranında hissedar olmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No: 63 / 2020

Su İşleri Dairesi Müdürlüğünden gelen 12.11.2020 tarihli yazıda belirtilen “ İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar Tüzüğü” nün Yedinci maddesinin uygulamasının Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmediği nedeniyle uygulamaya gireceği bildirimine yönelik olarak; Esas Tüzüğün yedinci maddesinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar Belediyelere yapılmakta olan 0.10 TL ve 0.25 TL kapsamındaki uygulamanın devam ettirilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar  Bakanlığından talepte bulunulması ve Belediyelerin işletmesine bırakılan Belediyelere ait kuyular ile ilgili, kullanım hakkı devredilmeyen ve işletmesi  Su İşleri Dairesi tarafından yapılan Yerel Su Kaynaklarının ücret tarifesine geçirilmesi ve bu ücret tarifesindeki uygulamaya tabi olmaları yönündeki taleplerinin yeniden dile getirilmesi yönünde karar alınır.