Karar No  :106/2021

Türkiye Belediyeler Birliği ile KTBB arasında 11 Şubat 2021 tarihinde  imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, KKTC Belediyelerinin talep edeceği ve her Belediyenin kendi Belediye Meclisinin alacağı karar ile program kapsamında olan konular içinden belirleyeceği  konulardaki projelerin değerlendirme sonucu hibe olarak karşılanması hususunda mutabakata varıldığından ve  hibenin beş proje konusu ile sınırlandırılmış olduğu ve KKTC Belediyelerinden nüfusu 5000’e kadar olan Belediyelere her proje bedeli karşılığı olarak 50.000  -150.000 TL arasında, nüfusu 5.000 – 15.000’e kadar olan belediyelere her proje karşılığı olarak 100.000-300.000 TL arasında, nüfusu 15.000’in üzerinde olan belediyelere her proje bedeli olarak 200.000 – 600.000  TL arasında bir miktarın proje bedeli olarak değerlendirilebileceği, işbirliği programı çerçevesinde hibe programı, hibe programının öncelikli alanları, hibe miktarları, hibe başvurusunda önemli noktalar, başvuru süreci, tekliflerin gönderilme süreci , tekliflerin son kabul tarihi, başvuruların değerlendirme kriterleri ve işlemler için öngörülen süreler ile ilgili bilgileri içeren broşürlerin Belediyeler Birliğinden alınabileceğine ve hibe proje talebinde bulunmak isteyen Belediyelerin K.T. Belediyeler Birliğinden üyelik belgesi ve diğer iletişim bilgilerini temin etmeleri gerektiğine oy birliği ile karar verilir

 

 

Karar No : 107/2021

Birlik Yürütme Kurulu tarafından aşağıdaki konularda oy birliği ile alınan kararların, ekte de belirtildiği gibi Bakanlar Kuruluna iletilmek üzere İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e yazılı olarak bildirilmesine karar verilir.

Karar No: 108/2021

Mal alımı ile ilgili bütçede ayrılan limitlerin dolduğu nedeni ile Belediyeler Birliğinden mal alımı yapan Belediyelerin taksit ödemelerine titizlikle uymaları gerektiğine ve limitlerin elverdiği nisbette Belediyelere sadece mal alımında yardımcı olunduğu nedeni ile herhangi bir şekilde herhangi bir Belediyenin para talebi konusundaki taleplerin Belediyeler Birliğinin yetkisi dışında olduğundan olumlu karşılanmayacağından oy birliği ile karar verilir.

Karar No :109/2021

Mevcut hayat pahalılığı ışığında Emlak Vergisinin % 26 oranında yükseltilmesi yönünde talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilir.

Karar No: 110 /2021

Ocak 2022 ayı içinde Belediyeler Birliğini ziyarete gelecek olan “ Türkiye – Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti” ile yapılacak olan kültürel bilgi ve görüş alışverişi çalışmaları nedeni ile adamızda bulundukları süre içerisinde yapılacak olan ziyaretler sırasındaki transfer için bir otobüsün  sağlanmasına  ayrıca gelecek olan misafirlere  bir akşam yemeği verilmesine ve bunların   Belediyeler Birliği tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verilir.

Karar No:111/2021

K.T. Belediyeler Birliği  Yürütme Kurulu tarafından Birlik Genel bütçesinde de belirtilen kalemler doğrultusunda her yıl Belediyelerimize alınan ajandaların  bu yıl da alınmasına , ve yine her yıl başkanlarımıza alınan yeni yıl hediyesi olarak da  bu yıl kemer, cüzdan ve ajanda alınmasına oy birliği ile karar verilir.

 

 

Karar No: 112/2021

  1. Boğaziçi Belediyesi tarafından K.T. Belediyeler Birliğinden talep etmiş olduğu malzeme alımları ile ilgili olarak Yürütme Kurulu malzemelerin 2022 genel bütçe kaleminden alınmasını ve Belediyelerin aylık katkısından taksitler şeklinde kesilmesi koşulu ile gerçekleşmesine oy birliği ile karar verilir.

Karar No:113/2021

K.T. Belediyeler Birliği Ortak Araç Parkında bulunan iş makinelerinin günlük kiralama bedeli 3 Ocak 2022 tarihi itibarı ile 600 TL olmasına oy birliği ile karar verilir.

Karar No:114/ 2021

23 Aralık 2021 tarihinde K.T. Belediyeler Birliğini ziyarete gelecek olan  Etimesgut Belediyesine aynı günün akşamı gelen misafirlere, Birlik tarafından Acapulco Hotelde yemek verilmesine oy birliği  ile karar verir.

Karar 115/ 2021

12 – 15 Ocak 2022 tarihleri arasında Ortak Eğitim Planlarının Yürütülmesi ve Karşılıklı Tecrübe Paylaşımında bulunmak üzere K.T. Belediyeler Birliğini ziyarete gelecek olan   Mezgitli Belediyesinin burada bulundukları süre içerisinde ulaşım transferlerinin K.T. Belediyeler Birliği tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verilir.