Karar No : 29/2020 

 

Hal Yasa Tasarısını görüşen Yürütme Kurulu İlgili Meclis alt komitesinde komite Başkanı ile toplantı yapılması yönünde randevu alınmasına ve toplantı gün ve saatini Belediye Başkanlarına programlarında bu konuya da yer ayırabilmeleri için yazılı olarak Belediyeler Birliği tarafından bildirilmesine oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No : 30/2020

 

Belediyeler Birliği olarak Belediyelere yapılan malzeme yardımları ile ilgili 450.000 TL   yardımın, 2020 mali yılı bütçesinde “Belediyelere malzeme yardımı kaleminde” ödenek ayrılmış olup bu ayrılan ödenek, Belediyelerin 2019 yılı içinde almaları gereken malzeme yardımlarını, ilgili yıl içinde tamamlayamadıkları için tahsili 2020 yılında yapıldığından, 2020 yılı içindeki bu kalemde yeterli ödenek kalmamış olup, bu ödeneğe Belediyeler Birliği bütçesi içerisinde bulunan Uluslararası İlişkiler bütçe kaleminden 229,376.24 TL nin Belediyelere malzeme yardımı kalemine aktarılmasını Yürütme Kurulu oy birliği ile onayladı.

 

Karar No :31/2020

 

Girne ve Mağusa’da Belediyeler Birliğinin Yönetimi ve tasarrufunda olan binalarımızın halen kirada olduğu nedeni ile aylık kira bedellerinin her bir iş yeri için 200 TL olarak artırılmasına oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No : 32/2020

 

İskele Belediyesinin kurmuş olduğu İSBEL Yatırım LTD’in sermaye artırımı Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu tarafından onaylanır.

 

Karar No: 33/2020

 

Belediyeler Birliğinin sözleşmeli çalışanı olan Sevim Basri’nin doğum öncesi ve doğum sonrası izni ile ilgili konuyu değerlendiren Yürütme Kurulu  yasal olarak izinli olduğu süre içerisinde Sosyal güvenlik fonu olan Sosyal Sigortalar Dairesinden ödeneceği doğum izni ödeneği ile ilgili ödeneceği meblağın halen Belediyeler Birliğinden aldığı net maaştan daha düşük olduğu için eline daha düşük meblağ geçeceğinden, aradaki eksilen miktarın Belediyeler Birliğinden aldığı net maaş farkının Belediyeler Birliği tarafından ödenmesine ve bu ödeneğin aylık olarak işleme tabi tutulmasına ve bundan sonraki benzer işlemlerde de uygulanması için Toplu İş Sözleşmesinin tadili için gerekli girişimde bulunulmasına oy birliği ile karar verilir.