Karar No:13/ 2022

 

30 Mart 2022 tarihinde üç gündemle

  1. T. Belediyeler Birliği 2021 yılı Kesin Hesapları.
  2. T. Belediyeler Birliği 2022 Yılı Genel Bütçesi.
  3. T. Belediyeler Birliği  Personel Tüzüğü Hakkında,

 

Toplanan Birlik Yürütme kurulu yukarda belirtilen gündemin tekrardan  incelenip  konuşulması  için 5 Nisan 2022 tarihinde Birlik Yürütme Kurulu Toplantısı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.