Karar No: 20/2020

 

8 Mayıs 2020 tarihinde Cuma günü saat 10.00 da   Birlik Yürütme Kurulu Üyelerimiz Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga ATAKAN’a taşımacılık konusu ile ilgili toplantı yapmak için ziyarette bulunma kararı alınmıştır.

 

 Karar No:  21 /2020

8 Mayıs 2020 tarihinde Cuma günü saat 12 de Birlik Yürütme Kurulu Üyelerimiz Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli ile çalışma izinleri hakkında toplantı yapmak için ziyarette bulunma kararı alınmıştır.

               

Karar No:  22/2020

K.T. Belediyeler Birliğinin  binasının  yapılması ile ilgili boş bir arazinin temini yönünde çalışma yapılması ve bu konu ile ilgili Tapu Dairesinden mülkiyet araştırması ve harita side planı temini yönünde çalışma yapılması kararı alınmıştır.

               

Karar No:  23 /2020

Belirli günlerde günlük gazetelere verilen reklamlarda Belediyelerimiz münferit olarak reklam verdiğinde sıkıntı yaşanacağından bu tür reklamların, kutlamaların Birlik üzerinden yapılması ve tüm Belediyeler adına yapılacağından bütün Belediye logolarını bir araya getirerek yapılacak reklamın veya kutlamaların Birlik adına yapılması yönünde karar alınmıştır.

 

Karar No: 24 /2020

Korona virüs  nedeni ile Belediyeler Birliğinin ayırdığı 450.000 TL’lik bütçe   ödeneğinin ve Güney Kıbrıs’tan  Belediyeler Birliğine yapılan 10.000 £  yardımın birleştirilerek Belediyelere malzeme olarak verilmesi yönünde karar alınır.İlaveten AB den on beş gün içerisinde gelecek olan miktarı belirlenmiş yardımlar için Belediyeler Birliği önderlik edecek.Bu amaçlı yardımı Lefkoşa Belediyesi önceden aldığı sebebi ile bu dağıtımdan herhangi bir ödeme almayacaktır. AB yardımlarından olan malzemelerin Haspolat’ta İlker Edip’e ait depoda muhafaza edilmesi yönünde çalışma yapılacak ve bu depodan ilgili Belediyelere dağıtılacağı yönünde karar alınır.

 

Karar No: 25 /2020

Bakanlar Kurulunun almış olduğu kesintiler ile ilgili yasa gücündeki kararname üç ay süreli olup  üç ay kesintiyi içerdiğinden bu aşamada Belediyelerimiz COVİD 19 nedeni ile üstlendiği sorumluluklardan getirdiği mali yükleri  daha fazla taşıyamayacağı nedeni ile Maliye Bakanlığı ile bu gün yapılacak toplantıda  ısrarla COVİD 19 tedbirlerinin devamı halinde dahi üç aydan sonra yeni bir kesinti ile ilgili Belediyelerden herhangi bir kesinti yapılması halinde ısrarlı olunmasına karar verilir. Ayrıca Maliye Bakanlığından su tüketim bedeli alacakları,proje bedeli alacakları ve trafik ile ilgili birikmiş alacaklarının Mayıs atı sonuna kadar belirli bir oranda ödenmesi yönünde talepte bulunmaları kararı alınır.

 

Karar No : 26/2020

COVİD 19 nedeni ile üç ay süre ile yapılacak olan kesinti döneminde Belediyelerimizin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemelerini ödeme gücü dikkate alınarak ödeyebilecek Belediyelerin bu ödemeleri dikkate alınarak ileriki günlere sıkışmamak adına ödemeleri ancak Belediyelerin Maliyeye olan taksitlendirilmiş borçların taksit ödemelerinin 2020 yılı sonuna kadar bekletilmesini ve 2020 yılı sonunda mali durum dikkate alınarak yeniden gündeme alınması  yönünde Maliye Bakanlığı ile görüşülmesine karar verildi.

 

Karar No : 27 / 2020

Gerek COVİD 19 döneminde gerekse daha önceden bazı Belediyelerin Belediyeler Birliğine olan borçlarının bu Belediyelerin ödeme gücünü zorlayacak boyuta ulaştığı görüldüğünden Belediyeler Birliğine Borcu olan Belediyelerin  borç ödemelerinin 2020 yılı sonuna kadar durdurulmasına ancak 2020 yılı içerisinde Belediyeler Birliğinden alacakları malzemelerin bedelini ödemeleri koşulu ile alabileceklerine böyle bir uygulamaya gidilmesine karar verilir.