Karar No: 1/2020

2020 Yılı Bütçe Taslağı Birlik Yürütme Kurulu’na sunuldu. Yürütme Kurulu Genel Kurul sunumdan önce analitik bütçeye geçildiği nedeni ile bütçenin kalemleri ile ilgili paragraf paragraf açılım yapılması ve izahat yapılması şeklinde bütçe taslağının düzeltilmesini ve Genel Kurul yapılıp Bütçe taslağının Kurula sunulmasına oy birliği ile karar veridi.

Karar No : 2/2020

Akdeniz Belediyeler Birliğinden gelen Fuar davetine katılım olmasına oy birliği ile karar alındı.

Karar No : 3/2020

Bosna-Hersek Belediyeleri’nin K.K.T.C Belediyeleri ile Kardeş Belediye olmaları yönünde tıpkı Lefkoşa Türk Belediyesi ile Saraybosna Belediyesi ile yaptığı gibi Kardeş Belediye oluşturulmasında çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No : 4/2020

Bosna-Hersek Turizm Fuarının 30 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında yapılacağı ve bu konuda bir davet geleceği ve bu davet ışığında Bosna- Hersek Turizm Fuarına katılması ve K.T. Belediyeler Birliği olarak bu Fuarda Girne Belediyesi bir stant oluşturmasına ve ürünlerinin tanıtılmasına oy birliği karar verildi.
Bu fuara gidiş amacı ile K.K.T.C Büyük Elçiliği’ne gidilip Pasaport alımı ile görüşülmesine karar verildi.

Karar No : 5/2020

Almanya’da yapılacak Yerel Yönetimler Fuarı 8 Nisan 2020 de
gerçekleşecek olup iki gün sürelidir ve bu Fuara gidilmesi için çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No : 6/2020

2020 Mart ayı İçerisinde Konya ve Gaziantep’e ayrı ayrı yirmişer kişilik Birlik Meclis Üyelerinden seçilecek iki ayrı ekibin gönderilmesine, Kültürel ve Belediyecilik açısından yaralı olacağı düşünüldüğünden Konya Büyükşehir ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri’nin ziyaretine oy birliği ile karar verilir.

Karar No : 7/2020

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet ÖZNACAR tarafından gönderilen 5 Şubat 2020 tarihli yazı ekindeki Belediyeler (Değişiklik ) Yasa Tasarısı çalışmasının geçmişte yapılan Belediyeler Birliği çalışmaları da dikkate alınarak karşılaştırmalı bir çalışma yapılması 14.2.2020 de Saat 11’de Yapılacak Yürütme Kurulu toplantısında bu konunun tartışılmasına oy birliği ile karar verildi.
Tüm Yürütme Kurulu Üyelerine Taslakla ilgili görüş ve önerilerinin alınacağı yönünde 14 .2.2020 yapılacak Yürütme Kurulu toplantısında hatırlatma yapılmasına ve tüm Belediye Başkanları’na Taslak ile İlgili görüş ve önerilerini 14 Şubat 2020 tarihine kadar sunmaları için, İçişleri Bakanlığı adında gönderilen bu Tasarının bir kopyasının tüm Belediye Başkanlarına gönderilmesine karar verildi.

Karar No : 8/2020

Girne Belediyesi ve Mağusa Belediyesi’nin kullanımında olan Belediyeler Birliği tarafından üzerine Fırın yapılıp Kiraya verilen yerlerin, Kiralarının 2019 yılı içinde gerçekleşmiş olan hayat pahalılığı oranında Kira bedeline artış yapılmasına ve yazılı olarak Kirasında bulunduranlara bildirmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar No : 9/2020

Talep eden Başkanlara EBYS Sistemine geçildiği nedeni ile belli bir sistem içerisinde Belediyeler Birliği ile iletişim sağlanması için, talep eden Belediye Başkanları’nın 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 24. Maddesi uyarınca doğrudan alım yöntemi ile alınmasına oy birliği ile karar verildi.