2018 yılında, Ortadoğu ve Batı Asya kentler Birliğine üye olan ve Konya’da 13-15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen genel kurulda örgütün eş başkanlığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanlığına seçilen Girne Belediyesi, yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğinin tartışılacağı uluslararası bir organizasyona imza atıyor.

 

Organizasyonla ilgili olarak bugün Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda bir basın toplantısı düzenlendi.

 

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Kentler Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığını Yürüten Girne Belediyesi, 5-6 Ağustos tarihlerinde, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı gerçekleştiriyor.

 

Divan toplantısı yanı sıra, Komitenin bir önceki çalışma döneminde başlayan “Belediyelerde Eşitliği İzlemek” isimli projenin sonuç raporunun lansmanı yapılacak ve   “Yerel Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar” paneli ile “Yerel Yönetimler İçin Eşitlik Eylem Kılavuzu” hazırlıkları kapsamında yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

 

Uluslararası katılımla,   Girne Grand Pasha Otel’de yer alacak organizasyonla ilgili olarak bugün Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bir basın toplantısında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye’nin, 2018 yılında,  280 kentin üye olduğu, Orta Doğu ve batı Asya Kentler Birliğine üye olarak, 2019 – 2022 yıllarında Turizm ve Kültür Komisyon Başkanlığı üstlendiğini belirterek, KKTC ve Girne kentini, en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını kaydetti.

 

Çeşitli toplantılara gerek fiziki olarak gerekse zoom bağlantısı üzerinden çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Güngördü, 20-21 Ekim 2021 tarihinde Girne’de yaklaşık 120 kişinin katılımı ile uluslararası “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” gerçekleştirildiğini anımsattı.

 

13-15 Haziran 2021 Tarihinde Konya’da gerçekleşen genel kurulda da Girne Belediyesi’nin örgütün Eş Başkanlığına ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanlığı’na oybirliğiyle seçildiğini ifade eden Güngördü,  herkes için temel hak olan eşitlik ilkesinin hayatın her alanında etkili bir biçimde uygulanması eşitlik temelinde bir toplum yaratılması ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde yerel yönetimlere önemli görevler düştüğüne vurgu yaptı.

 

Başta kadınlar olmak üzere ayrımcılığa maruz kalan tüm insanlar için yaşanılabilir kentler yaratmanın, insan haklarını odağına alan politikalarla mümkün olabileceğine dikkat çeken Güngördü, Çağdaş ve demokratik bir ülke Avrupa ve Asya’dan yerleşiklerin yaşadığı, renkli bir kültür mozaiğinin bulunduğu, yerli halk, 108 ülkeden öğrenci ve çalışanın yaşadığı ve her yıl farklı ülkelerden binlerce turistin ziyaret ettiği Girne Kentinde,  insan haklarını odağına alarak insanların din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan kapsayıcı bir anlayışla yönetilmesi için yola çıktıklarını kaydetti.

 

“280 kentin üyesi olduğu Mewa örgütüne dahil olmak, bilgi paylaşımları ve bizlere yüklediği sorumluluklarla hem vizyonumuzun gelişimine hem ülkemiz hem de bölgemiz adına daha uygar ve herkes için eşit hak ve özgürlükleri sağlayacak adımlar atmamız için yol gösterdi, fırsatlar sağladı ve bunlara vesile olmaya da devam ediyor.  “diyen Güngördü, dünya geneline bakıldığında, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinde henüz istenilen noktaya ulaşılamadığına dikkat çekti.

 

Ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada da, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinde, henüz istenilen noktaya ulaşılamadığını anımsatan Güngördü,  Eş Başkanlığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanlığını yürüttüğü örgüt çatısında, içinde bulunulan coğrafyada ve Girne kentinde,  kadınlar ve ayrımcılığa maruz kalan diğer bireyler için değişim yaratacak politikalar üretmek için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını vurguladı.

 

Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı şahıslarla bilimsel adımlar atarak yapacakları çalışmalarla, insanlık adına ve insanca yaşama katkı koyacakları için mutluluk duyduklarını ifade eden Güngördü, 5-6 Ağustos’ta Girne’de gerçekleşecek organizasyonun, gerek fiili gerekse zoom üzerinden, yoğun bir uluslararası katılımla gerçekleşeceğini kaydetti.

 

Organizasyon sonunda çok faydalı sonuçlar elde edileceğine inanç belirten Güngördü,  organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.