30.03.2021 tarih ve 72 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname kapsamında 15/2020 sayılı Vergi Affı ile ilgili yasaya başvuru süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar (30 Haziran 2021 tarihi dahil) uzatıldı.
Bu Kararnameden yararlanmak isteyen yükümlüler, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği (30/03/2012) tarihten, 30 Haziran 2021 tarihine kadar (30 Haziran 2021 dahil) Daire tarafından düzenlenecek beyannameler ve formlar ile birlikte Güzelyurt Belediyesi’ne başvurmakla yükümlüdürler.