Karar No: 10 /2020

Korona virüsünden  korunulması amacıyla  Belediyelerimizin ikinci bir duyuruya kadar yapacağı kültürel etkinliklerin ertelenmesi yönünde karar alındı.

Karar No:  11 /2020

18-24 Mart arasında her yıl Belediyeler tarafından yapılmakta olan yaşlılarla ilgili etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesi yönünde karar alındı.

Karar No:  12 /2020

Belediyeler Birliği, ikinci bir duyuruya kadar Türkiye ve üçüncü ülkelere yapılacak olan programlanmış ziyaret ve çalışmalarının iptaline karar vermiştir.

Karar No:  13 /2020

Belediyelerimizin Anayasa’nın ve Belediyeler Yasası’nın kendilerine vermiş olduğu yetki ve görevlere uygun olarak halk sağlığı ile ilgili yapmakta olduğu temizlik, ilaçlama hizmetleri, haşere ile mücadele hizmetlerini sıklaştırarak devam etmeleri yönünde karar alındı.

Karar No: 14 /2020

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın başlattığı toplu taşıma araçlarının hijyen denetimi ile ilgili her Belediye kendi sınırları içerisinde yapılacak çalışmalarda yer almaları yönünde karar alındı.

Karar No: 15 /2020

Belediyelerimizin, eğlence ve dinlence yerleri, alış-veriş merkezleri gibi toplu  kullanım alanlarının temizlik ve sağlık ile ilgili denetimlerini artırması yönünde karar alındı.