Karar 2 / 2022

 

Elektrik Kesintileri Konusu hakkında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun’la  ve  Avans konuları hakkında  Maliye Bakanı  Sayın Dursun Oğuz’la görüşmek için, Birlik Yürütme Kurulu Birlik Başkanı ve Asbaşkana oy birliği ile yetki verdi.

 

Karar 3/ 2022

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Sayı: 39 / 2003 Yasasında bulunan madde 28                 ( Tüzük yapma yetkisi ) 1. fıkra C bendinde belirtilen Birlik Personeline ilişkin kadrolar ile bu kadrolara ilişkin görev , yetki ve sorumlulukları  ile aranan nitelikleri: maddesine göre personel şemasının ivedi olarak hazırlanıp Bakanlar Kuruluna gönderilmesi için Birlik Yürütme Kurulu , K.T Belediyeler Birliği avukatı Sayın Müjgan Irkad’ı oy birliği ile görevlendirmiştir.  Ayrıca personel kadrolarının maaş baremleri, Genel Bütçede gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar 4/ 2022

 

2003 Yılında K.T. Belediyeler Birliği adına satın alınan Mitsubishi L 200 4×4   marka çift kabin FN 591 plakalı aracın 2003 yılında K.T. Belediyeler Birliğinin muafiyet belgesinin olmamasından dolayı araç Beyarmudu Belediyesine kayıt yaptırılmıştır. Ancak 2003 yılından sonra K.T. Belediyeler Birliği de muafiyet yasasına tabi olduğundan dolayı binek aracın K.T. Belediyeler Birliği adına kayıt yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar 5/ 2022

 

K.T. Belediyeler Birliğine borcu olup tahsil edilmeyen alacaklar için K.T. Belediyeler Birliği avukatı Sayın Müjgan Irkad tarafından bir yazı yazılmasına ve ilgili borçlulara gönderilmesine oy birliği ile karar verilir.

 

 

 

 

 

 

Karar 6 / 2022

 

İlgili Belediyelerden K.T. Belediyeler Birliğine gelen malzeme alımı talepleri doğrultusunda ilgili Belediye ve ilgili firma arasında sağlanacak ödeme şartları doğrultusunda alımlar yapılıp, ilgili firmalara ödemeler Belediyelerden kesilecek borç kesintisi ile sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar 7/ 2022

 

Türkiye Belediyeler Birliğine üye Belediyeler ve K.T. Belediyeler Birliğine üye Belediyeler arasında yapılacak olan projelerin değerlendirmeleri için KKTC ye gelecek olan teknik personelin giderlerinin K.T. Belediyeler Birliği tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verilir.

 

 

Karar 8/ 2022

 

2022 Yılında da operatör hizmetleri için gerekli hizmet satın alımına oy birliği ile karar verilir.