Karar No: 1/2022

 

BÜRO- İŞ, HÜR- İŞ, DEV – İŞ, BES ve MTG – İŞ Sendikaları’nın talepleri üzerine 2021 yılı enflasyon oranları ve Hayat Pahalılığı ödeneği hakkında Birlik Yürütme Kurulumuz 20 Ocak 2022 tarihinde HÜR – İŞ toplantı salonunda Tüm Belediye Başkanlarımızın katılımı ile bir toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilir.