Karar No: 70/2021

Güngör Katı Atık depolama alanı konusunda   bir ekip oluşturulup konuyu aktarmak üzere  Başbakanın ziyaret edilmesine karar verildi.

Karar No: 71/ 2021

4 Mart 2021 Perşembe günü Genel Kurulda 2020 Mali Yılı Kesin Hesapların ve 2021 Mali Yılı Bütçesinin onaylanması için sunulmasına karar verildi.

Karar No: 72/ 2021

“İTİRAZLI VEYA KESİNLEŞTİRİLMİŞ VERGİLERDE UZLAŞMA İLE ÖDEME SÜRESİ GELDİĞİ HALDE KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEMİŞ KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME” nin yasallaşması için kararname tasarısının İçişleri Bakanlığına gönderilmesine karar verilir.