Karar No: 16/2020

Belediyelerin temel sağlık ve personel giderlerinin karşılanması için Devletin kaynak azaltma miktarı kadar borçlanmaya gidebilmesi ve Devletin kefil olarak gösterilmesinin sağlanması konusunda karar alınmıştır.

Karar No 17 / 2020

Maliye Bakanlığı ile alacak ve vereceklerin mahsuplaşması konusunda çalışma yapılması.

 Karar No : 18 / 2020

Belediyelerin görev süresini aşabilecek borçlanmaya gidebilmesi için karar çıkartılması.

 Karar No :19 /2020

Birlik  Yürütme Kurulu her siyasi partiden bir temsilci oluşturup hükümet ile görüşmelere başlaması konusunda oy birliği ile karar aldı.