Karar No :43 /2020

Karar ve gereği olarak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin oluşturduğu İzleme Komitesinin en erken zamanda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile bir toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No :44 /2020

Altı İlçe Belediye Başkanlarına çağrı yapılarak 51/ 1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 94.üncü maddesi ve 2.ci Bendine göre Belediye hudutları dahilinde Elektrik Kurumu tarafından satılan enerjinin toplam fatura bedeli üzerinden %1.5 (yüzde bir buçuk) Kıymet Tartı ücreti alınması için gerekli Yasal işlemlerin başlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No :45 /2020

Covid-19 ile mücadele amaçlı Belediyelere verilmek üzere iç mekan ULV makinesi (Dezenfektan Makinesi) ve ilacının alımı için K.T. Belediyeler Birliği çeşitli giderler kaleminde yer alan uluslararası ilişkiler giderinden, Belediyelere malzeme yardımı giderine 120.000 TL aktarılması.
K.T. Belediyeler Birliği’nin Ortak Araç Parkı (OAP) personel gideri kaleminde yer alan net maaş giderinden, sosyal haklar giderine 15. 000 TL aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No:46/2020

Belediyelerden gelen taleplerin yıl içerisinde artış göstermesi nedeniyle Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği mal alış hesabında öngörülen 7.000.000 (yedi milyon TL) Yetersiz kalmıştır. Bu sebeple mal alış hesabına 4.000.000 (dört milyon TL) artırılmasına ve Gelirden Belediyelerin İhtiyaçları için Mal satıştan gelen gelirin aynı oranda 4.000.000 ( Dört Milyon TL) artırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.