Karar No : 87/ 2021

24 -25 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenecek olan “ Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi” başlıklı etkinliğe katılacak olan Başkanlarımızın uçak biletlerinin ve Yürütme Kurulu üyelerinin yolluk ücretlerinin K.T. Belediyeler Birliği tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar No ; 88/ 2021

Stok dışı malzeme alımları için Belediyelerimize verilen   ek listede de belirtilen, limitin üstünde borçlanma yapacak olan herhangi bir Belediyemizin ödeme planı sunmasına, bunu Yürütme Kurulundan  onay alarak  borçlanmasına ve Belediyelerimize her ay yapılacak olan borç kesintisinin   % 2 nin altında olmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir..

 

Karar No; 89/ 2021

2021 Bütçesine alınan ve geçici yurtdışı geçici görev yollukları  kalemine konulan 50.000 TL nin yetersiz olmasından dolayı,  tanıtma,ağırlama, tören, fuar organizasyon gider  kaleminden 250.000 TL nin geçici yurtdışı geçici görev yollukları  kalemine aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar No ; 90/2021

K.T. Belediyeler Birliğinin   Girne ve Mağusa da bulunan binalarının  kira sözleşmelerinin  tekrardan yenilenmesi gerektiğinden  dolayı tekrar yapılacak olan yeni sözleşmede kiranın % 20 artırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar No; 91/ 2021

Sağlık Bakanlığının 2018 yılında toplum sağlığını ilgilendiren Batı Nil Virüsü salgını için K.T. Belediyeler Birliğinden doğrudan alım yapılması için başvuru yapılmıştır. Bu bağlamda K.T. Belediyeler Birliği  bu ürünleri, ilgili firmalardan teslim alıp Sağlık Bakanlığına teslim etmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığından bu güne kadar   henüz bir ödeme gerçekleşmediğinden dolayı ilgili firmalar ödenememiştir. Bu konuda K.T. Belediyeler Birliğinin resmi bir yazı yazıp Sağlık Bakanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar No; 92/2021

K.T. Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında ilgili Belediyeler ile tecrübe paylaşımı ve Belediyeler arası işbirliğinin  artırılmasının gerçekleşmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi personelinin 15 – 17 Ağustos tarihlerinde K.K.T.C  de olacaklarından dolayı transfer ve konaklama harcamalarının K.T. Belediyeler   Birliğinden karşılanmasına oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No; 93/2021

77/ 2021 nolu karar numarası ile Ortak Araç Parkının güçlendirilmesi dolayısı ile  araç  alımı içim mücbir sebeplerden dolayı Yönetim Kurulumuz Birlik Başkanı Sayın Mahmut ÖZÇINAR’a doğrudan alım yapma yetkisi vererek ,Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan protokole atfen Türkiye Malzeme Emlak Ofisinden alınabilmesi için oy birliği ile yetki verilmiştir.

 

Karar ; 94 / 2021

K.T. Belediyeler Birliği Ortak Araç Parkında bulunan iş makinelerinin tamiri, onarımı ve bakımını yapmak üzere özelikle komatsu marka ekskavatörün arızasının giderilmesi için K.K.T.C de yapılan araştırma neticesinde bu makineye  destek sağlayacak eleman olmadığından dolayı Türkiye Cumhuriyetinde yapılan araştırma sonucu Sayın Mustafa   Avcıkurt ve Deniz Avcıkurt gerek komatsu marka ekskavatörün tamirini yapmaya gerekse JCB ekskavatörün bakımını yapmak için kendilerinden çift aşı ve PCR testi istenmek koşulu ile adaya getirilmelerine, ayrıca gelecek olan teknik kişilerin uçak biletlerinin, konaklama, yemek ücretlerinin  ve işçilik ücretlerinin K.T. Belediyeler Birliği tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.