Karar No: 48/ 2020

Belediye Hudutları içerisinde KIB-TEK’in sattığı elektriğin bedelleri ve Belediye hudutları içerisinde gerçekleştirmiş olduğu proje bedelleri üzerinde ücretinin ilgili Belediyelerce de uygun görülmesi halinde ekte sunulan yazılı metin esas alınarak Kıb-tek kurumundan talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No: 49/ 2020

İhale Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi gündem konusunu tartışan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu İhale Komisyonu Başkanlığa’na Sayın Mahmut  Özçınar,  Üyeliğe Sayın Nidai Güngördü, Sayın Mustafa Zurnacılar ve Sayın Hayri  Orçan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Personeli Muammer Güneş’in de üye olarak belirlendiğine oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No: 50/ 2020

Stok dışı ürünlerin ilgili Belediyelerce talep edilmesi halinde Birlik tarafından alınmasında ödeme koşulunun satıcı tarafı ile Belediyeler Birliği arasında bir vadeye bağlanması halinde, vade sonuna kadar ilgili Belediye’nin satın alınan malın bedelini ödemesine, ödememesi halinde Devlet katkısından doğrudan kesilmesi yönünde ilgili Belediyeden yazılı taahhüt alınmasına oy birliği ile karar verilir.

Stokta bulunan ürünlerin ilgili Belediyelere taksitli olarak ödemeleri koşulu ile verilen mallarla ilgili oluşan borçlarının taksit ödemelerinde bazı Belediyelerin ödemeleri aksattığı ve ödeme sıkıntısı oluştuğu gözlemlenmiş olup bu borçların ödenmesinin Devlet katkıları ve borç miktarları dikkate alınarak sürdürülebilir  bir yapıya ulaşılması yönünde bir çalışma yapılması ve bir sonraki toplantıya Tüm Belediyelerin mevcut borç durumu, yapılan Devlet katkısında Belediyeler Birliğine aktarılan miktarı da içerecek şekilde bir tablo içerisinde görülebilecek şekilde çalışma yapılması ve bir sonraki toplantıda tartışılarak bir sonuç üretilmesine oybirliği  ile karar verilir.

 

Karar No: 51/ 2020

Yasalarla ilgili Yasa Tasarılarının Meclis Alt Komitelerine gönderilmeden önce hazırlanması aşamasında Yerel Yönetimlerinin gerekli iradesinin Yasa Tasarısında yer alması ve Yasa Tasarısının Meclis Alt Komitesinde görüşülmesi aşamasında gerekli katkılarda bulunmasının sağlanması için çalışma yapılması ve bu çalışmanın 27  Kasım 2020 tarihinde başlayıp  29 Kasım2020 tarihinde öğleyin sona ermek üzere kararlaştırarak  bir otelde çalışma yapılmasına ve bu   çalışmalarına  Hukuk  Müşaviri, Koordinatör, İdare Amiri ve İdare Memurunun da katılmasına oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No: 52/ 2020

Ambar sözleşmesinin  aylık kira bedelinin 4.000 TL olması  kabulüne  oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No: 53/ 2020

Belediyeler Birliğinde Hukuk Müşavirliği Hizmeti vermekte olan Av. Müjgan Irkad ‘ın bir aylık hizmet alımı karşılığı olarak 5 Kasım 2020 tarih itibarı ile almakta olduğu yürürlükte olan bir asgari ücret  +2000 TL +KDV  ‘den oluşan bedel ile yıllık sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar  verildi.

Karar No: 54/ 2020

K.T. Belediyeler Birliğine ve Belediyelerimize yurtdışında gelmekte olan misafirlerin ulaşımının sağlanması için kiralanmakta olan aracın kira bedelinin ödenmesine oy birliği ile karar verilir.

Karar No: 55/ 2020

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinde Koordinatör olarak  görevli olan Hüseyin Köle’nin harcamalarının ( Araç,akaryakıt,cep telefonu,birlik misafirlerin İzaz ve ikram harcamalarının) Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından Başkanın onayı alınarak karşılanmasına oy birliği ile karar verilir.

Karar No: 56/ 2020

K.T. Belediyeler Birliği’nde  tahsili mümkün olmayan alacakları bulunmaktadır. Bu alacaklar bütçe de her yıl girilmekte olup bu alacakların hukuken gözden geçirilmesi ve yasal işlem yapılabileceğinin araştırılmasına ve bir sonraki toplantıda Yürütme Kuruluna ışık tutması için Hukuk Müşavirinin çalışma yapmasına oy birliği karar verilir.

 

Karar No: 57/ 2020

Birlik binasının yapılabilmesi için hükümetten talepte bulunmasına. Belediyeler Birliğinin ambara olan ihtiyacı dikkate alınarak bir ambar yapılmak üzere sanayi bölgesinden bir yer talebinin ilgili Bakanlıktan  talep edilmesine oy birliği  karar verilir.

 

 

 

Karar No: 58/ 2020

İdari Amirinin randımanlı çalışabilmesi için müstakil bir odaya ihtiyacı olduğunu dikkate alınarak arşiv odasının İdare Amirine tahsisi ve arşiv odasında halen bulunan iki personelinde muhasebe odasına aktarılmasına oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No: 59/ 2020

2021 yılında yönelik olarak her yıl sonu yaptırılmakta olan ajandalar yeniden yapılmasına oy birliği ile karar alındı.

 

Karar No: 60/ 2020

Belediye Başkanlarına yılbaşı hediyesi olarak cep telefonu alınmasına oy birliği ile karar alındı.

 

Karar No: 61/ 2020

Büyükkonuk Belediyesi yapmış olduğu tarihli dilekçenin bir sonraki toplantıya alınmasına karar verildi.