Karar No 34/2020

AB tarafından  Yapılan COVİD 19 ile ilgili katkının Belediyelerimize  Eylül ayında ve nüfus ihtiyaç durumu dikkate alınarak, Birlik yönetiminin daha önceki kriterlere göre dağıtımına oy birliği ile karar verildi.(Bir kısmı içeride kalma şartı ile)

 

Karar No: 35/2020

25 Şubat 2013 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı 393 /013 karar numarasına göre 30.5.2013 tarihli Gümrük ve Rüsumat Dairesi ithal beyannamesi ile Türkiye’de bulunan Hidromek Firmasından 1 adet HMK 102 B Kazıcı Yükleyici Dikmen Belediyesi İçin satın alınmıştır, ve yine aynı yıl içerisinde alınan iş aracının ücretinin Dikmen Belediyesinden tahsil edilmesi sureti ile birlikte  Belediyeye teslim edilmiştir. Aracın ilgili Belediyenin  kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için Yürütme Kurulu kararı alınmıştır.

Karar No 36 /2020

Birlik olarak AB’ne sunulan iki projenin tüm Belediyelerimizden onay alınması kararı oy birliği ile alınmıştır.

Projeler

 1. Tüm Belediyelerimizin elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak güneş enerji üretim tesisi
 2. Katı Atık master planının uygulanması

Karar No 37/2020

 

İmar ve Çevre Yaslarında yapılacak düzenleme ve değişikliklerde K.T.Belediyeler Birliğinden ve  İmar Planı devam eden Belediyeler de dahil olmak üzere bir komite kurulması, aksi halde  Belediyelerin içinde olamayacağı ve karar noktasında onaylarının olmadan  yürürlüğe girmesinin tartışma konusunun daha ileri bir boyuta taşınma ihtimalinin yükseleceği gerçeğinden hareketle, sürecin gerek tartışma gerekse karar noktasında mutlak Yerel Yönetimle hareket edilmesinin daha gerçekçi  bir zemin oluşturulacağını belirterek öncelikle Sayın Başbakanla bir toplantı yaparak sürece katkı konulacağına  oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No 38 /2020

 

İçişleri  Bakanlığı Tarafından Bakanlar Kuruluna gönderilen 51/ 95 Sayılı Belediyeler     ( Değişiklik ) Yasa Tasarısı bu güne kadar yapılan öneriler ve sürecin uzaması  da dikkate alındığı zaman Yasanın Bakanlar Kuruluna taşınması bir gelişme olarak görüldü. Bizim daha önceki ve yeni yapılan taleplerimiz de dikkate alınarak , değiştirebileceğimizi  Sayın Ayşegül BAYBARS’ da bize ifade ederek sürecin uzamaması ve mevcut Yasamızdaki düşüncelerimizi Hukuk Müşavirimiz Mujgan IRKAD  dile getirerek Belediye Başkanlarımız’da bu konudaki görüş ve düşüncelerimizin komite safhasında öneriler halinde bizlere ve de komiteye katılarak katkı konulacağını ve her siyasi partiden oluşan bir komite kurularak çalışmalarda yer alınacağına  oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar No 39 / 2020

Genel Kurul tarihinin Pandemi süreci ve önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısı ile  daha öneki yapılan Genel Kurul tarihlerine de bağlı kalınarak 22 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar No 40/ 2020

 

Ülkemizde yaşanan COVİD 19 ve döviz krizi dikkate alınarak arıtma tesisi olan Belediyelerimizin bütçe yapıları sürdürülebilir bir boyuta gelmiş ve bu alandaki giderlerinde büyük artış oluşmuştur. Daha önceden ülkemizde uygulanan  Lefkoşa Belediyesine kanalizasyon giderlerinde bütçe ayrılıp   katkı sağlanması  gibi, arıtma tesisi olan Belediyelerimize de katkı sağlanması yönünde İçişleri Bakanlığı kanalı ile Merkezi Hükümete talepte bulunma kararı oy birliği ile verildi.

Karar No 41/2020

 

Belediyelerin Sosyal Sigortalarla ilgili 2015 öncesi borçları Ocak 2020 tarihinde Maliye Bakanlığı ile imzalanan  Sigorta ve Vergi borçları ile ilgili taksitlendirme imkanı bizlere taahüt edilmesine karşı vergilerde sağlanan taksitlendirme imkanı Sosyal Sigortalardaki bakiye borçları üzerinde sağlanamamıştır. Sürekli Merkezi Hükümetle yapılan görüşmelerde bu konuda mesafe sağlanamadığından en kısa zamanda Sayın Başbakanla bir toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No 42/ 2020

K.T Belediyeler Birliğinde sözleşme ile bu güne kadar fiilen görevli  bulunan personelin  aşağıda tarihleri ve görevleri atanması  oy birliği ile kararı alınmıştır.

 

 

K.T BELEDİYELER BİRLİĞİNDE ÇALIŞAN  PERSONEL

 

 1. Muammer GÜNEŞ – 1.6.2005                              İdari Amiri
 2. Emine HAYDAROĞLLULARI – 5.8.2005        Mali İşler Sorumlusu
 3. Nazan ÖZLATİF – 14.3.2007                              İdari Memuru
 4. Seher TANIŞMAN- 16.4.2018                             Sekreter
 5. Merih BEYDOLA – 1.8.2007                              Dış İlişkiler Sorumlusu
 6. Ayşe OYAL – 5.4.2019                                         Dış İlişkiler Memuru
 7. Sevim BASRİ – 7.5.2018                                     Basın ve Halkla İlişkiler  Memuru
 8. Macit GÜLER – 1.8.2005                                   Şöför ve Depo Görevlisi
 9. Fezile KARAAHMETLİ.- 1.10.2006                 Temizlik Görevlisi
 10. Necati ÇOBAN- 4.5.2020                                   Şöför  ve  odacı

 

 

Ortak Araç Parkı

1. İbrahim ALDAĞ – 5.1.2004 Operatör

2.Ercüment EVLAT – 2.5.2005                  Operatör

3.Sayim HACIOĞULLARI – 3.12.2018     Operatör

 

 

 

A prospective writer can use the internet, phone calls, and his friends and colleagues to come across the best writers affordable-papers.net available.