Karar No: 74/2021

12 -14 Nisan 2021 tarihleri arasında adamıza ziyarette bulunacak olan Türkiye Belediyeler Birliği Heyetinin programları tam olarak netleştikten sonra Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde ziyarette bulunmalarına son gün ise Yürütme Kurulumuz ile bir değerlendirme toplantısı yapmalarına ve yapacakları tüm harcamaların K.T. Belediyeler Birliği tarafından karşılanmasına   oy birliği ile karar verilir.

Karar No: 75/ 2021

Covid 19 nedeni ile Bütçemizden onaylı şekli ile ilgili kalemden oluşturulan aidat oranları dikkate alınarak dört aylık tüm Belediyelere destek verilmesine geriye kalan bir ayı ise nüfusu 6000 altında olan Belediyelere eşit şekilde bölünmesine karar verilir.

6000 nüfus baz alınarak oluşacak katkının karara ilave olarak Belediyeler arasında fark yaratmaması açısından dengeli bir katkı sağlanmasına Birlik Başkanının dikkat ederek düzenleme yapılmasına , bu katkının dağıtımı yapılırken mali destek makbuz karşılığı, Birlik stokundan olan malzemeden alımı ve Birlik tarafından Belediyelerce onaylanmış taleplerine ödeme yapılması Oy birliği ile karar verilir.

Karar No: 76/ 2021

AB den hibe edilen malzemelerin %20 si stok olarak ayrılmıştır . Bu malzemelerin   ihtiyaca göre Belediyelere dağıtılmasına oy birliği ile karar verilir.

Karar No : 77 / 2021

K.T. Belediyeler birliğinin  2 Binek aracı, 1 Dozer ve 1 Ekskavatör alımı için oy birliği ile karar alınmıştır.

Karar No: 78/ 2021

K.T. Belediyeler Birliği binasının yapılması konusunda aktif bir çalışma başlatılması için karar alınmıştır.

Karar No : 79 / 2021

Belediyelerin ekte görülen listedeki mal alımı işlemlerinde doğrudan alım yöntemi ile K.T. Belediyeler  Birliği Başkanına yetki verilmesine, Belediye adına yapılan mal alımında ödeme koşulunun satıcı tarafı ile Belediyeler Birliği arasında bir vadeye bağlanması halinde, vade sonuna kadar ilgili Belediyenin satın alınan malın bedelini ödemesine, ödememesi halinde Devlet katkısından doğrudan kesilmesi yönünde ilgili Belediyeden yazılı taahhüt alınmasına oy birliği ile karar verilir.

Karar No : 80/2021

Birliğimizin mevcut araç parkının sürdürülebilir bir çalışma olması için Belediyelerimize hizmet taşıyabilmek, mevcut araç parkımızın personel ihtiyacı hizmet satın alma yöntemi ile Belediyelerden ihtiyaç duyulması halinde karşılanmasına oy birliği ile karar verilir.