Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yetkili sendika olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları (EL – SEN)’nin yetkisiz almış olduğu karar çerçevesinde , Belediyelerimize uygulamış olduğu enerji kesme eylemi uzun yıllardan beri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulları ve tüm Hükümetler ile karşılıklı sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktandır.
Bu sürecin sağlıklı sonuçlandırılması için K.T.Belediyeler Birliği, Tüm Belediyelerimiz ile birlikte, 51 /95 Belediyeler Yasasının verdiği hak ve menfaatlerin, 28 Haziran 2013 tarihli ve 114 Sayılı Yasa Gücünde kararnamenin Belediyelerimize verdiği haklarla birlikte, muhatabımız olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusu içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği
Birlik Yürütme Kurulu