K. T. Belediyeler Birliği MARUF’ta temsil edildi

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye’de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenecek olan Marmara Urban Forum (MARUF) İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

1-3 Ekim tarihleri arasında sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, “Çözüm Üreten Kentler” sloganıyla düzenlenen MARUF, şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan paydaşları bir araya getirdi.

MARUF’a, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, büyükşehir belediye başkanları, büyükelçiler, temsilciler, dünya ülkelerinin belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

K. T. Belediyeler Birliği de Marmara Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak Türkiye’nin en büyük kent forumu olarak bilinen MARUF’ta yer aldı.

K. T. Belediyeler Birliği’ni, Birlik Genel Koordinatörü Hüseyin Köle’nin temsil ettiği MARUF’ta, 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı, 3 binden fazla katılımcı da yer aldı.

“Şehirlerin yükselişi: Küresel çözümler için yerel diplomasi” isimli özel oturumda konuşmacılar, yerel diplomasinin, merkezi diplomasinin önüne geçtiğine dikkat çekti. Panel sonunda moderatör tarafından konuya katkı koyması amacıyla kürsüye davet edilen K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de ülkenin coğrafik konumu ve Kıbrıs sorununa dikkat çektiği konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan yerel yönetimlerin Avrupa Konseyi içerisinde diplomasi yürütebildiklerini anlattı.

MARUF’ta buluşan belediye başkanları, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili diğer paydaşları, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirme fırsatı buldu.

Şehir sorunlarının yanında önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı sesleri biraraya getiren MARUF, küresel ve yerel bilgilerin paylaşıldığı bir zemin oldu.

Forumda kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte oluşturduğu ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunların çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde incelenmesi imkanı bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İKSV, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İsveç Enstitüsü, Hollanda Başkonsolosluğu, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği gibi kuruluşların yanı sıra Marmara Bölgesi’nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversitelerle toplam 55 partnerin yer aldığı forumun yürütme ve danışma kurulunda Türkiye’den ve dünyadan pek çok yetkin isim yer aldı.

2019-10-03T11:44:18+00:00 3 Ekim 2019|