K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Dünya Su Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tasarruf çağrısında bulundu.

Özçınar’ın mesajı şöyle:

22 Mart, 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Su Günü” olarak ilan edilmiştir.

Amacı; temiz ve güvenli suya erişememe konusuna dikkat çekmek ve küresel su kriziyle mücadele etmek için harekete geçilmesi gerekliliğini vurgulamaktır.

Su sonsuz bir kaynak değildir. Yaşamın devamlılığı için şart olduğu bilinciyle hareket etmek ve tasarruf son derece önemlidir.

Artık küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliklerini dikkate alarak, gelecek için planlı şekilde hareket etmemiz kaçınılmazdır.

Su kaynaklarının korunması, suyun etkin kullanımı ve topluma güvenli içme-kullanma suyunun ulaştırılması için politikaların geliştirilmesi, somut adımlar atılması şarttır.

Her damlanın kıymetini bilerek israftan kaçınmalı, arıtma yöntemi ile yağmur suyunu alternatif birer kaynak olarak değerlendirip, bunlardan doğrudan faydalanılacak yöntemlerin genişletilerek uygulamaya konulması gerekmektedir.

Temiz su kaynaklarının her geçen gün daha da azaldığı bilinciyle, her bireyin gelecek için sorumlu davranması önemlidir.