2019 Yerel Yönetimler Raporu, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a sunuldu.

Rapor, Özçınar’a Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanı Levent Hızal tarafından takdim edildi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanı Levent Hızal ve Cevdet Akgür tarafından hazırlanan raporun yayına hazırlanmasına ise Seval Paşa katkı koydu.

2019 Yerel Yönetimler Raporu, K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu’nun gerçekleştireceği bir toplantıda belediye başkanlarının değerlendirmesine de sunulacak.