Karar No:

98/018      Belediyeler Birliği,  Birlik Yürütme Kuruluna Belediyelerinin  yaşadığı mali sorunların çözümü ve gelirlerinin artırılması için yapılacak işlemlerin aşağıdaki şekilde listelenerek bir paket haline getirilmesine ve bir sonraki Birlik YürütmeKurulu toplantısında son şeklini vermek üzere Yönetim Kurulu Üyelerine birnüshasının gönderilmesine oy birliği ile karar verilir.

  1. Belediyelerin kamu amaçlı araç alımında KDV muafiyetinin getirilmesi.
  2.  T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Projelerinde muafiyet getirilmesi.
  3. Piyangolar Yasasında Eğlence resmi adı altında ve/veya Şans Oyunları resmi adı altında alınmakta olan verginin belli bir oranının, sınırları içinde bulunduğu Belediyeye katkı olarak verilmesi için mevzuat çalışması yapılması.
  4. Sabit radarlarla belirlenmekte olan para cezalarından belli bir oranının Belediyelere aktarılması.
  5. Halen devletin uygulamakta olduğu bir yıl süreli kiralamalarda alınmayan ve/veya Belediyelere ödenmeyen Emlak Vergisinin ödenmesi yönünde mevzuat düzenlemesi yapılması.
  6. K.K.T.C Kara kapılarında yapılan gümrükleme işlemleri sonucu alınan gümrük vergisinin belirli oranın ilgili Belediyeye verilmesi yönünde mevzuat düzenlemesi ve/veya Yasa Gücünde Kararname çıkarılması.
  7. TL yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi sonucu oluşan bütçe açıklarını karşılanması için Belediyelere ek ödenek sağlanması. Genel bütçenin olanaklarına göre Belediyelerin bütçe açıklarının giderilmesine katkı sağlanması amacıyla Belediyelere avans verilmesi.
  8. Cep telefonu ücretlerinde elektrik tüketimi ücretlerinden kıymet ücreti alınması yönünde tedbir alınması ve/veya mevzuat çalışmasına dahili yönünde karar üretilmesi.
  9. Belediyeler Yasasının tadili yönünde biran evvel yapılmış olan çalışmanın Bakanlar Kurulunda ve Meclis Komitelerine aktarılması.

  99/018      İkinci el ekskavatöralımı konusunda Rekabet Kurulun’dan gelen yazıiçeriği toplantıda tartışıldı. İhale işlemitamamlandı, ihale bedelinin ihalenin açıldığı kurdan karşılığı TL olarakhesaplandığından ve TL karşılığı ilgili firmanın teklifi olarak kabuledildiği açıklandığı anda bu açıklamaya itiraz eden olmadığından ve bu bedelindiğer teklife göre avantajlı teklif kabul edildiğinden alınan karara göre ihale Trucks Tradıng Ltd’ de kaldığı kararı sonrası Rekabet Kuruluna da yazılı bildirdiği gibi Trucks Tradıng Ltd’ in teklifi dikkate alınarak ihale bedeli olarak Trucks Tradıng Ltd’e ödeme yapıldığından, halen bu konu ile ilgili K.T. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut ÖZÇINAR’ın Artesa Ltd yetkilisi Şaban EMRE ile telefoniyen yapmış olduğu görüşmede Şaban EMRE’nin bu ihale ile ilgili vermiş olduğu teklifte ısrarlı olmadığını belirtmesi ve teklifte vermiş olduğu miktar karşılığında teklifte vermeyi taahhüt ettiği ikinci el ekskavatörü TL’ nin değer kaybı dikkate alındığında bu aracı bu fiyata veremeyeceğini beyan etmesi nedeni ile K.T. Belediyeler Birliği’nin kamu menfaatini dikkate alarak Trucks Tradıng Ltd’e vermiş olduğu meblağ karşılığında Trucks Ltd’in teklif etmiş olduğu ikinci el ekskavatör düzeyinde / kalitesinde başka ikinci el ekskavatör alınmasının  mümkün olamayacağı dikkate alındığında, alınmış olan kararın geri alınmasında isabet görülmediğinden geçmiş Yürütme Kurulunun ve İhale Değerlendirme Komisyonunun aldığı kararlara müdahale edilmemesine ve ekskavatörün K.T. Belediyeler Birliğinin ve üyelerinin acil kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak Trucks Tradıng Ltd’ den teslim alınmasına oy birliği ile karar verilir.

100/018      K.T. Belediyeler Birliği Ortak Araç Parkına ait iş araçlarının günlük fiyatları  11 Eylül 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verilir.

                     Greyder ve Ekskavatör.

                    -Bizim Personel Olunca 400 TL/ gün

                    -Belediye Personeli Olunca 200 TL/ gün

                      Slindir ve Lift

                     -Bizim Personel Olunca 300 TL/ gün

                     -Belediye Personeli Olunca 150 TL/ gün

101 /018     Macaristan, Azerbaycan ve Bosna Hersek Yerel Yönetim Yetkililerinin davet yazıları değerlendirildi. Bu davet yazılarına hangi Belediyelerin Birlik ve veya Yönetim Kurulu adına heyet olarak ziyaret edileceği konusunda heyetlerin oluşturulması ve organizasyonun yapılmasına ve bu konuda Birlik Başkanının tam yetkili olmasına, özellikle kardeş şehir olarak seçilen Belediyelerin heyetlerde öncelikle yer almasına özen gösterilmesine oy birliği ile karar verilir.  

102 /018     KıyıEge Belediyeler Birliği tarafından giderlerinin karşılanmasıyla Alaçatı, Urla, Çeşme,Narlıdere, Seferihisar’a yapılacak olan, Eski Kültürel Varlıkların Korunması veGastronomi üzerinde yapılacak bilgilendirme çalışmalarında temsil edilmek üzere K.T. Belediyeler Birliğinden bir heyetin katılmasına oy birliği ile kararverilir.

103/018      – Halen Türkiye’den gelensuyun fiyatlandırılmasında su tüketimi arttıkça    birim fiyatının yükselmesi şekilde bir düzenleme mevzuat olduğundan, Su tüketicileri yüksek bedelden su almamak için tüketimlerini sınırlamakta olduğu Türkiye Cumhuriyetin’den gelen suyun  büyük bir kısmı denize dökülmesine rağmen tüketicilerimiz yeterince bu sulardan faydalanamamaktadır. Tüketimi cazip hale getirmek ve gelen suyun denize dökülmesini engellenmek açısından bir Genel Kurul yapılarak hem fikir olacağı şekilde uygulanmak üzere tek bir fiyatın belirlenmesine ve tüketim arttıkça birim fiyatı düşecek şekilde ayarlanması yönünde çalışma yapılmasına oy birliği ile karar verilir.

-MEWA Üyeliklerinin devamına oy birliği ile kararverilir. Bu amaçla Birliği temsilen Beyarmudu Belediye Başkanı İlker EDİP’in MEWA toplantılarına katılmasına oy birliği ile karar verilir.

-Türkiye’deki Belediyelerin ve Belediyeler Birliklerininyasal uygulamaları  ile Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyetindeki yasal uygulamaların yeterliliğinin ve ileriaçılımlarının  yapılmasına olanaksağlamak üzere Türkiye Belediyeler Birliğinin hukuk birimi ile temaslardabulunmak üzere Birlik Hukuk danışmanı Müjgan IRKAD’ın belirlenecek bir tarihteAnkara’ya gönderilmesine oy birliği ile karar verilir.

-Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 2019 yılıiçerisinde Belediye Başkanlarınayönelik yapılacak olan eğitim çalışmaları ile ilgili programın hazırlanmasına vebir ay içerisinde tüm Belediyelere ulaştırılmasına oy birliği ile kararverilir.

-K.K.T.C Cumhurbaşkanlığı’nıntalebi ışığında “Temiz Düşün Kampanyasına” Belediyeler de katkı koymasıamacıyla tüm Belediyeleri kapsayan ve Belediyelerin aktif olacağı birçalışmanın 15 – 20 Kasım tarihleri arasındaki bir günde çalışma yapmak üzerebir sonraki Yürütme Kurulu toplantısında bir gün belirlenmesine ve belirlenecekgünde tüm Belediyelerin Temiz Düşün Kampanyasına katılmalarına oy birliği ile karar verilir.

-Daha önceden Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Kararıolup da ödemesi  yapılmakta olan ceptelefonlarına ilaveten Belediyeler Birliği Başkanının 0542 8513200 numaralı cep telefonu faturasının düzenli olarak Birlik tarafından ödenmesine oy birliği ilekarar verilir.