Karar No: 1/2019

Mücbir sebeplerle doğal afet gereği sahada Birliğimiz tarafından yapılan çalışmaların gerektirdiği akaryakıt masraflarının ve Personelin ek mesailerinin, K.T. Belediyeler Birliği tarafından karşılanması oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 2/2019

Dünya Bankasından gelen eğitim talebi doğrultusunda Belediyelerin gelir artırıcı çalışmalarının değerlendirileceği 30 Ocak 2019 tarihinde Lefkoşa Merit Otelde düzenlenecek olan değerlendirme toplantısına 28 Belediye Başkanlarının; mazeretleri halinde yardımcılarının katılımlarının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi. 

Karar No: 3/2019

İçişleri Bakanlığının Belediyeler Yasasındaki değişikliklere olumlu yaklaşımı sebebiyle Belediye Başkanlarının yoğunlaştırılmış ve iyi çalışması ile bir neticeye varılabileceği ve Bakanlığın üzerinde durduğu Ceza ve Denetim konuları dışında Mali açıdan gelir artırıcı tedbir ve tablolara öncelik verilmesini Bakanlığa bildirilmesine, K.T Belediyeler Birliği tarafından bir Yerel Yönetim uzman veya Danışmanın bu Yasa çalışmalarında yer almasına oy birliği ile Karar verilmiştir.

Karar No: 4/2019

Birlik Meclis üyelerinin tanışma amaçlı bir otelde toplantıya     çağrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 5/2019

Avrupa Konseyi toplantılarına dönüşümlü olarak, K.T Belediyeler Birliği Yönetim Kurulundan bir temsilci katılmasına, AB Konseyi Genel Kurul toplantılarına ise K.T. Belediyeler Birliği Birlik Yönetim Kurulundan ekstra bir kişinin daha götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 6/2019

Askere verilen su konusunda karşılaşılan problemlerin   (Kanalizasyon) Hukuk danışmanı tarafından değerlendirilerek bir sonuca bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No:  7/2019

Belediyelerin Elektrik ile ilgili problemi konusunda, Kıb-Tek   Yönetim Kurulundan randevu talep edilerek bir toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 8/2019

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu toplantıları gündeme  geldiğinde ilgili Belediye Başkanında katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 9/2019

Anıtlar Yüksek Kurulu’nda K.T. Belediyeler Birliği’ni temsilen Lefkoşa Türk Belediyesi İmar Şube Amiri Sn. Dervişe Ener’in katılmasına ve Kurulda alınan kararların, K.T. Belediyeler Birliğine  de gönderilmesinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Karar No: 10 /2019

Yeniboğaziçi Belediyesinin Birliğimizden talep etmiş olduğu, Necat&Zorlu Ltd.’ den almak istediği 95,784.95 TL tutarındaki hortum ve boru bağlantı parçaları konusunda, ilgili firmanın onayı alınarak, Belediyenin Devlet Katkısından kesilerek ilgili firmanın taksitler halinde ödemeyi kabul etmesinden dolayı, Yeni Boğaziçi Belediyesinin  talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar No: 11/2019

K.T Belediyeler Birliğinde Koordinatör olarak görevlendirmesi  düşünülen Sn. Hüseyin Köle’nin harcamalarının (akaryakıt,cep telefonu konuşmalarını, izaz ve ikram harcamalarını) K.T. Belediyeler Birliği tarafından karşılanmasına, K.T.B.B Yasasında gerekli düzenlemeler yapılarak, Birlik bünyesinde 3 birimin oluşturulmasına;

  1. Dış İlişkiler Birimi.
  2. Mal Alım Satım ve Araç Birimi.
  3. Mali İşler Birimi.

Bu birimlere gerekli personelin istihdamı konusunda gerekli  çalışmaların   yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.