Karar No: 12/019   

Belediyeler Birliği Mali İşler sorumlusu Kazım TEKEL’in 2019 yılı Belediyeler Birliği Bütçe Taslağı üzerinde madde madde yaptığı açıklamalar ve sorulan sorulara verdiği yanıtlar doğrultusunda Genel Kurula sunmak üzere içeriği oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Tarihi Belediyeler Yasası Taslağının İçişleri Bakanlığından gönderilmesi üzerine ivedi olarak değerlendirilecektir.

Karar No: 13 /019

Girne Belediye Başkanı Nidai GÜNGÖRDÜ’ nün talebi üzerine oy birliği ile aşağıdaki şekilde karar alınmıştır. Belediyelerin herhangi bir merkezi biriminden Bakanlıklardan veya Metroloji  Dairesi ,  Polis Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı gibi yetkili Bakanlıklardan  sel, şiddetli yağmur, hortum, sis ve benzeri doğal afetlerin vuku bulacağı veya gerçekleştiği gibi durumlarda gelen uyarı bilgilerini Belediyelerin derhal kendi web sayfalarında ve veya her türlü sosyal medya aracılığında oluşabilecek tehlikelere karşı tedbirli  olmaları için halkı uyarması yönünde tüm Belediyelere bildirilmesi kararı alındı.

Karar No: 14 /019

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarından gelen 18. 2. 2019 tarihli yazı ve ekinde Hal Yasası Taslağının Tüm Belediyelere yazılı olarak bildirilmesi ve Taslağın mail ortamında gönderilerek Belediyelerin yazılı olarak görüşlerinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilir.

Karar No: 15/019

Girne’de itfaiye binası karşısında fırın imalatı ile ilgili tahsisi edilen arazinin, Belediyeler Birliği tarafından Belediyelerin eğitim merkezine dönüştürülmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No:16/019

Yurtdışından Belediyelere yapılacak Belediye Başkanlığı ve heyeti seviyesindeki resmi ziyarette bulunan misafirlere ulaşım hizmeti sağlanması ve turizm bölgesindeki otellerden indirimli fiyat uygulanması için görüşmelerde bulunulması ve çalışmaların başlatılmasına oy birliği karar verildi.