Karar No:

85/018        Ödenebilirlikdurumları dikkate alınarak Belediyeler Birliği’ne borcu olan Belediyelerin 2020 Haziran ayının sonuna kadar eski borçların yapılandırılmasının hazırlanmasına ve yapılandırmanın bir sonraki Belediyeler Birliği toplantısında sunulmasına oybirliği ile karar verilir.

86/018       Belediyelerin ekte görülen listedeki mal alımı işlemlerinde ilgili Belediyeadına yapılan mal alımında ödeme koşulunun satıcı tarafı ile Belediyeler Birliği arasında bir vadeye bağlanması halinde, vade sonuna kadar ilgili Belediyenin satın alınan malın bedelini ödemesine, ödememesi halinde Devlet katkısından doğrudankesilmesi yönünde ilgili Belediyeden yazılı taahhüt alınmasına oy birliği ilekarar verilir.

87/018       Belediyeler Birliği’nin Araç Parkı’nın zenginleştirmesi amacı ile ÇöpKonteynerlerini Yıkama Aracı alınması ve Sıcak Yol Boyası Makinesi alınmasıyönünde Türkiye Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden yardım talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verilir.

88/018        Belediyeler Birliği tahsisinde bulunan Girne ve Mağusa’da bulunan ve Fırın olarak bilinen iki binanın kirasının belirlenmesine yönelik olarak her iki binanın yerindegörülmesine ve halen kiracı olarak bu binaları kullanan kişiler ile görüşülerek gerekirse kullanılmayan kısımların Belediyeler Birliğine iadesinin istişareedilmesine oy birliği ile karar verilir.

89/018        Belediyeler Birliği’nin kira yöntemi ile kullanımına aldığı ambar binasının 2.500 TL (İki binbeş yüz Türk Lirası) aylık kira bedeli ile kiralanmasına ve mevcut sözleşmenin aynı şartlarda bir yıl süre ile yenilenmesi yönünde Belediyeler Birliği Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilir.

90/018       Seçim öncesinde 2. El Ekskavatör alınması ile ilgili Rekabet Kurulununtalep ettiği bilgiler yazılı olarak, Rekabet Kurulu’na bildirildiğinden, Rekabet Kurulu’ndan gelecek yanıta göre konunun yeniden görüşülmesine oybirliği ile karar verilir.

91/018        20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası’nın 12. Maddesi uyarınca Kamu İhale Yasası Uyarınca, Kamu İhale Değerlendirme Komisyonu’nun aşağıdaki kişilerden oluşmasına oybirliği ile karar verilir.

  1. Mahmut Özçınar     Başkan (Güzelyurt Belediyesi ve K.T.B.B Başkanı)
  2. Mehmet Harmancı  Üye   (Lefkoşa Türk Belediyesi ve Birlik Asbaşkanı)
  3. İsmail Arter             Üye  (Mağusa Belediyesi Başkanı)
  4. Nidai Güngördü       Üye  (Girne Belediyesi Başkanı)
  5. Muammer Güneş     Üye  (Belediyeler Birliği Personeli)

92/018       Belediyeler Birliğinde hizmet alımı yöntemi ile Hukuk Müşavirliği hizmeti  vermekte olan Av. Müjgan Irkad’ın bir aylık hizmet alımı karşılığı olarak almakta olduğu yürürlükte olan bir asgari ücret+935 TL+KDV’den oluşan bedel ile yıllık sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verilir.

93/018       Lefke Belediyesinin oluşturacağı ‘’ LEFBEL’’ isimli Şirketine Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin %1 Hisse ile ortak olmasına oy birliği ile karar verilir.

94/018        TürkiyeBelediyeler Birliği Başkanına Eylül 2018 ayı içerisinde Resmi ziyareti yapılmasına oy birliği ile karar verilir.

95/018        Türkiye BelediyelerBirliği ekte bir nüshası görülen İşbirliği Protokolünün  imzalanmasına ve Sayın Mahmut Özçınar’ın imzalamayayetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilir.

96/018        K.K.T.CBelediyeleri ile ilgili Mevzuatın güncellenmesi yönünde çalışma grubu veya grupları oluşturulmasına, oluşturulacak gruplarda uzman olarak bulunmasında yarar görülecek kişilerden en fazla üç aylık süreli hizmet alımı yapılmasına oybirliği ile karar verilir.

97/018       Altı Aylık Dönemin Bütçe Gelir Giderlerin Mali İşler Sorumlusu Kazım Tekel tarafından okunup Başkanlara bilgi verilmiştir.