Karar No: 104/2018

                   Geçitkale Belediyesinin oluşturacağı ‘GECBEL’’ şirketine Belediyeler Birliğinin % 1 oranında hisse ileortak olması hususu gündeme getirilerek tartışıldı ve Belediyeler Birliğinin %1 oranında hissedar olması oy birliği ile kabul edildi.

Karar No: 105/2018

                  Belediyelerin Mal alımlarını mümkün mertebe Belediyeler Birliğiüzerinden yapması konusunda tavsiye kararı alındı. Mahmut ÖZÇINAR Belediyeler Birliği ambarında stokta bulunan malzemelerin ve/veya malların ortalama her Belediyeye aylık katkı /aidat payları dikkate alınarak Belediyeler arasında birtablo oluşturduğunu ve bu tabloda belirtilen miktarlar kadar Belediyelere stokta bulunan mallardan, malzemelerden ihtiyaçları olan çeşitlerdenBelediyelere yardım olarak verilmesini ve bu yardımla ilgili hazırlanan tabloyu Birlik Yürütme Kuruluna sundu ve Birlik Yürütme Kurulu oy birliği ile onayladı.