GAZİMAĞUSA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ’NDEN BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Emirali Evcimen ve beraberindeki heyet Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek merkeze verdiği destekten dolayı plaket takdim etti. Gazimağusa Belediyesi, çocuklara akademik eğitimin yanında bağımsız yaşayabilme becerisi de kazandırmak için faaliyet gösteren Özel Eğitim Merkezi’nin hem fiziki şartlarının gerektiği gibi olması için çalışma yaparken, eğitimle ilgili ihtiyaç duyulan noktalarda ise destek oluyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde yapılan çalışmaların hassas olduğu bilinciyle aksatılmaması gerektiğini, merkeze destek olmayı toplumsal sorumluluk anlamında bir görev olarak gördüğünü söyledi. Özel Eğitim Merkezi’nin büyük özveriyle çalıştığını, merkezi sürekli takip ettiğini ve her yıl daha iyiye gitmesinin kendini mutlu ettiğini ifade eden Başkan İsmail Arter, kendisine takdim edilen plaket için heyete teşekkür etti.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen öğrencilere akademik becerileri ve topluma uyumları konusundaki becerilerinin geliştirmeleri için eğitim verdiklerini, bu eğitimi verirken en büyük destekçilerinin belediye olduğunu ifade etti. Evcimen, her ihtiyaç duydukları noktada Belediye Başkanı İsmail Arter’in yanlarında olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ederek plaket takdim etti.